OCT 29

Inżynier kontraktu - co oznacza to pojęcie?
Opublikowany przez: Joanna | Tagi: usługi budowlane, budowa domu, budownictwo | Data: 2017-12-17

Kim jest inżynier kontraktu?
Inżynier kontraktu - ta nazwa kojarzy nam się z kimś, kto jest inżynierem, czyli pracuje przy projektowaniu na przykład nowych budynków, a kontrakt to po prostu jakaś umowa, albo zobowiązanie. Czy mamy więc uznać, że inżynier kontraktu to po prostu ktoś, kto wypracowuje kontrakt, ktoś, kto po prostu czuwa nad jego powstaniem i go pisze? Nie! Inżynier kontraktu bowiem to wcale nie jest osoba, a cały zespół osób, które to maja przydzielone do siebie naprawdę wiele zadań i działań. Przykładowe zadania realizowane przez inżyniera kontraktu można znaleźć m.in. na stronie budownictwo.dekra.pl/project-management.html

Kiedy korzysta się z jego usług?
Korzysta się z usług inżyniera kontraktu wtedy, kiedy chcemy mieć pewność, że dokładnie cale nasze przedsięwzięcie zostanie ukończone zgodnie z planem i z kontaktem właśnie, a raporty, jakie będę tworzone zarówno podczas powstawania danego projektu, w czasie jego trwania, a także po jego zakończeniu, będą nie tylko poprawne, ale i zgodne z prawdą.

Jakie ma zadania?
Zadaniami inżyniera kontraktu są czuwanie nad przebiegiem całego projektu, nadzór nad dokumentacją, jaką sporządza wykonawca tegoż projektu oraz kontrolowanie, czy podczas trwania projektu realizowane są normy unijne i czy żadna z nich nie jest przekroczona. Jeżeli tak, to musi dokonać wszelakich formalności, aby te wspomniane już przez nas normy zostały zachowane, a konsekwencje nieprzestrzegania ich wyciągnięte.

A kto wchodzi w skład zespołu inżyniera kontraktu?
W skład zespołu inżyniera kontraktu wchodzi, jak już zresztą zostało wspomniane, wiele osób, są to na przykład inżynier - rezydent, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz inni specjaliści, którzy zależą od charakteru danego projektu. Inżynier - rezydent koordynuje to wszystko, może też być - o ile oczywiście posiada do tego właściwe i odpowiednie uprawnienia - inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystko zależy od tego, czy ukończył właściwe kursy.

Fotorelacja

usługi budowlane

budowa domu

budownictwo

Twój komentarz